Plaatsing

Handelswijze bij plaatsing

De Aardwarmtekorven zijn voor toepassing op een diepte van circa één tot vier meter ontworpen en kunnen in enkele stappen rondom het gebouw heen worden geplaatst en door de installateur meteen worden aangesloten.

1 Uitgraven
Met een geschikte graafmachine wordt voor de eerste Aardwarmtekorf een vierkant gat van 3 x 3 meter en 4 meter diep uitgegraven (MAXI korf). Vervolgens wordt er een greppel van 1,2 meter diep gegraven voor het leiden van het eerste uitgegraven stuk naar de verdeler.

2 Plaatsen
Daarna wordt de eerste korf in het uitgegraven
stuk geplaatst en wordt dit stuk met de beschikbare aarde gevuld – indien voor dit doel geschikt – en met grondwater vastgeslibd. Vervolgens worden de resterende Aardwarmtekorven volgens hetzelfde principe geplaatst. Let op dat de gedefinieerde minimumafstanden daarbij worden aangehouden. Vervolgens worden de verbindingsgreppels telkens tussen de afzonderlijke korven van het korfveld op het niveau van de bovenzijde van de korf gegraven. Drie korven worden vervolgens tot een streng met elkaar verbonden.

3 Verbinden
De korven worden met elkaar verbonden en centraal aangesloten op de verdeler. De verbinding moet altijd in de verbindingsgreppel worden uitgevoerd.

4 Collector-/verdeler unit
De geheel voorgemonteerde collector- en verdelerunit wordt op een diepte van ongeveer één meter aan de buitenmuur gemonteerd. Let op de uitlaat links of rechts van de warmtepomp. Middels de aanwezige vuldoppen van de unit wordt de druk getest evenals het vullen met het warmtedragermedium. Hier kan men de unit ook met het warmtedragend medium vullen. Een schacht wordt vervolgens om de unit gemonteerd (de schacht maakt geen onderdeel uit van de aanbieding). Let erop dat de afstand tussen lichtschacht en waterglycol oplossingsbuis tenminste tien centimeter bedraagt. Als alternatief kan de unit ook los in een beton- of kunststofput worden gemonteerd. De grens/scheidslijn voor de verwarmingsinstallateur is de uitlaat van de verdelerafsluiter in richting warmtepomp 11/4” binnendraad.

5 Vullen
Voor het vullen met het warmtedrager medium wordt voor elke streng afzonderlijk een druk van 8 bar gerealiseerd. De druktest moet volgens de desbetreffende aantekening worden uitgevoerd. Afhankelijk van de vergunningsvoorschriften wordt met een 27% waterglycol oplossing mengsel een vorstbescherming tot tenminste -14 °C bereikt. De hoeveelheid waterglycol oplos-sing per korf, respectievelijk voor 100 meter buis, bedraagt ca. 53 liter.

Interesse?NU AANVRAGEN
NU AANVRAGEN