Technische gegevens

Technische gegevens van de 3 typen

Bij de grote korven wordt ongeveer 25 meter van de heen- en terugloop van elke grote Aardwarmtekorf los aangesloten. Mocht de verdeler worden verwijderd, dan kan men zonder verbindingstechniek een directe aansluiting realiseren. Ondergronden die warmte opslaan vormen eveneens een ideale voorwaarde om aardwarmte in combinatie met zonne-energie optimaal te benutten. Per aardwarmtekorf is er ongeveer 36 vierkante meter niet verzegeld oppervlak nodig. Indien de aardwarmte-installatie ook specifiek voor koeling door middel van ‘natural cooling’ wordt gebruikt, dan vormt de grote korf hiervoor de ideale basis.

SPECIFICATIES VAN DE 3 TYPEN AARDWARMTEKORF
TYPE ECO MAXI BASIC
Doorsnee boven ca. 240 cm ca. 240 cm ca. 240 cm
Doorsnee onder ca. 140 cm ca. 140 cm ca. 140 cm
Hoogte ca. 200 cm ca. 270 cm ca. 120 cm
Buis Pe Rt – RS Pe Rt – RS Pe Rt – RS
Inhoud waterglycol oplossing ca. 70 ltr ca. 110 ltr ca. 42 ltr
Gewicht zonder waterglycol oplossing ca. 30 kg ca. 40 kg ca. 18 kg
Koudecapaciteit 1,1 – 1,5 kW* 1,6 – 2,0 kW* 0,7 – 1,0 kW
(Inclusief ca. 20 meter aansluitleiding) (Inclusief ca. 25 meter aansluitleiding) Optioneel kan er een tweede circuit voor zonne-energie worden gerealiseerd.

* Afhankelijk van de bodemgesteldheid ter plaatse en de bepaling ervan, bij maximale volledige benutting van ca. 1.800 h/j volgens de algemeen geldende bepalingscriteria.

Interesse?NU AANVRAGEN
NU AANVRAGEN