Voordelen

De voordelen van de aardwarmte korf:

 

1. Benutten van beschikbare, regeneratieve, duurzame energiebronnen
De aardwarmte (geothermie) heeft zich de laatste jaren uitgekristalliseerd tot dé toonaangevende moderne, relatief onafhankelijke energiebron voor de verwarmingstechniek. Aardwarmte is overal, bijna onbeperkt en bovenal vierentwintig uur per dag beschikbaar. Er zijn momenteel drie procédés voor de energiewinning op de markt: aardwarmte sondes, oppervlaktecollectoren en de innovatieve Aardwarmte korf.

2. Gepatenteerde en milieuvriendelijke techniek
Door de conische vorm van de Aardwarmtekorf wordt een groter oppervlak gecreëerd voor de opname van de aardwarmte en wordt het inhoudsvolume voor het energietransportmiddel, de waterglycol oplossing, gemaximaliseerd. Daardoor kan de warmte energie gelijkmatig worden onttrokken aan de aarde.

Ook wordt het zogenaamde ‘bevriezen’ dat incidenteel bij andere systemen optreedt, voorkomen omdat de warmte onder de vorstgrens op een diepte van 1 tot 4 meter wordt onttrokken. Zodoende worden de ecologische micro-organismen in de grond niet beïnvloed. Het grondoppervlak boven de aardwarmtekorven is gewoon voor beplanting geschikt. De aardwarmte korf heeft hierop geen invloed. Het grotendeels verzegelen van de grond door middel van bestrating moet echter vermeden worden. Door het blootstellen aan de zon en het bevochtigen van de aarde door regen en grondwater regenereert de gebruikte bodem op natuurlijke wijze. Door de geringe plaatsingsdiepte boven de grondwaterstromen worden veranderingen in de waterhuishouding voorkomen.

De compacte afmeting van de aardwarmte korf vereist voor het totale aardwarmte korfveld tot 60 procent minder ruimte dan een oppervlaktecollector met vergelijkbare capaciteit.

3. Vlotte vergunningsprocedures en korte bouwperiode
Aardwarmtekorven hebben het voordeel dat er voor de installatie geen tijdrovende en dure boringen moeten worden verricht. Daardoor verlopen ook de procedures voor bouwvergunningen, die per provincie verschillen, aanzienlijk sneller en bijna altijd met een positief resultaat.

De aardwarmte korven worden zelfs in waterbeschermingsgebieden toegestaan.

4. Praktijkervaring en individuele planning
De individuele, modulaire bouwwijze van het Aardwarmte korfsysteem die per situatie kan worden aangepast aan alle daarvoor geldende specifieke eisen, de betrouwbare distributie via Anders-Verwarmen en de probleemloze installatie door regionale, gecertificeerde bedrijven garanderen maximale zekerheid bij de planning, de uitvoering en de werking.

5. Eén keer investeren, twee keer rendement
De kosten van de aardwarmte korf zijn betrekkelijk gering; de erkende aannemer kan het systeem veelal binnen één dag aansluiten. Maar dankzij de compacte conische vorm is het rendement aanzienlijk hoger dan dat van warmtesondes of oppervlaktecollectoren.

Aardwarmte in Nederland en België
Dankzij bovenstaande voordelen is het verkrijgen van de benodigde vergunning voor de aardwarmte korf meestal geen enkel probleem, waar dat bij aardwarmte sondes soms wel zo is. Bovendien staat de overheid positief tegenover deze duurzame ontwikkelingen en wil ze soms ook bijdragen middels subsidies.

Interesse?NU AANVRAGEN
NU AANVRAGEN